Veřejná setkání vedení obvodu s občany

5/10 2021

Vedení městského obvodu obnovilo v pondělí 4. října sérii pravidelných veřejných setkávání s občany. První tato setkání začala na jaře roku 2019, další následovala na podzim stejného roku a v roce 2020 byla omezena kvůli vládním opatřením.

Veřejná setkání vedení obvodu s občany

První setkání se uskutečnilo 4. října v KD Heřmanice.

Starosta Richard Vereš na úvod setkání představil, ve své prezentaci změny, které se realizovaly za dobu dvou let od posledního setkání v Heřmanicích. Informoval například o výstavbě páteřní kanalizace „Vrbická – Záblatská“, na kterou po jejím dokončení v roce 2022 budou navazovat výstavby kanalizačních přípojek k jednotlivým domům. Dále mimo jiné v současné době dochází k opravě vodovodu v ulici Na Bučině, kde i zde bude následovat výstavba této kanalizace.

Z investičních akcí, které městský obvod v místní části Heřmanice dokončil, starosta uvedl výstavbu nové školní zahrady v MŠ Požární, a to včetně zajištění sedmi parkovacích míst, dále pak regeneraci veřejného prostranství Brigádnická a realizaci přechodu pro chodce na ulici Koněvova. Místní občané se zajímali o plánovanou revitalizaci plochy před kostelem sv. Marka, kde dojde vybudování nového náměstíčka, o jehož podobě rozhodli samotní občané v dotazníkovém šetření.  Rekonstrukce bude zahájena na jaře příštího roku a vyžádá si 19 milionů korun. Starosta s radostí uvedl, že se městskému obvodu podařilo získat dotaci z tzv. Norských fondů ve výši 14 milionů korun. O připravovaném projektu se můžete dočíst ZDE.

Starosta Vereš rovněž informoval o plánovaném zahájení rekonstrukce KD Heřmanice, ve kterém se veřejné setkání již podruhé konalo. Městský obvod má na rekonstrukci vydáno stavební povolení a během měsíce listopadu bude vybrán zhotovitel, který stavbu zajistí. V rámci stavebních úprav proběhne celková rekonstrukce objektu, která se týká zateplení, nových vnitřních rozvodů, změny vytápění objektu a nové kanalizační přípojky. Částečně bude upravena dispozice a vzniknou zde nové prostory pro městskou knihovnu i zázemí pro účinkující z kulturních akcí. Zajištěn bude bezbariérový přístup a dojde k úpravě okolí kulturního domu. Předpokládané náklady budou na tuto rekonstrukci činit 21 milionů korun. Na rok 2023 se rovněž v Heřmanicích plánuje celková rekonstrukce místní hasičské zbrojnice.

Mezi nejdiskutovanější téma patřilo znečištění související s likvidací nedaleké haldy. Občané si stěžovali na nákladní auta jezdící z areálu haldy, která znečišťují místní komunikace. Starosta Richard Vereš informoval o tom, že společnost Diamo, která akci realizuje, nechala provést aktualizovanou analýzu rizika ekologické zátěže na okolí, ze které vyplývá, že tato zátěž je pro obyvatele v okolí na nízké úrovni. Dodal, že všechny aktuální informace o probíhajících sanačních pracích jsou uvedeny na webových stránkách www.diamo.cz/hermanickahalda

 

Heřmanické také zajímalo, co se bude dít s budovou bývalé prodejny Hruška, která je v současné době prázdná. Místostarostka Ivona Vaňková připomenula, že v loňském roce objekt odkoupila společnost ISSA Czech s.r.o., která zde rozšíří Heřmanický pivovar, vybuduje zde jeho zázemí a vzniknout by měly i ubytovací kapacity. V současné době vlastník objektu vyřizuje příslušná povolení.

Heřmaničtí dále upozorňovali na nedokonalé kosení trávy a nedostatečný sběr odpadků kolem komunikací, v této souvislosti žádali o doplnění odpadkových košů. Vedení obvodu si však od místních zasloužilo i poděkování za vyřešení problémů od minulého veřejného setkání s občany. Na setkání s vedením obvodu přišly do KD Heřmanice dvě desítky občanů. 

 

foto

foto1

foto2