Veřejné setkání na Kamenci

4/11 2021

Další veřejné setkání se uskutečnilo hned ve středu 3. listopadu tentokrát v budově ZŠ Bohumínská na sídlišti Kamenec. Místostarostka Ivona Vaňková přítomné prostřednictvím prezentace informovala o průběhu regenerace sídliště. 

Veřejné setkání na Kamenci

V létě byla dokončena první etapa mezi ulicí Bohumínskou a řekou Ostravicí, nyní se realizuje etapa, která zahrnuje část sídliště mezi ulicí Bohumínskou a estakádou Bazaly. Připravena je i poslední etapa, která zahrnuje okolí Domova pro seniory. Rovněž zmínila změny týkající se parkovací zóny, která od letošního roku na sídlišti platí. Od 1. ledna 2022 bude parkovací zóna rozšířena. O parkovací karty budou moci žádat i rezidenti z ulice Dědičná a parkování bude rozšířeno i na parkovišti za obchodem. Místostarostka dále informovala o připravované instalaci polopodzemních kontejnerů na parkovišti. O parkovací místa občané nepřijdou, parkovací stání budou doplněna na místě současného stanoviště kontejnerů.

Během diskuze padly připomínky ke kácení stromů během regenerace. Místostarostka Vaňková vysvětlila, že před samotným kácením se uskutečnilo šetření stavu stromů a byly vykáceny ty, které byly ve špatném stavu. Naopak v některých částech sídliště vzrostlé stromy umístěné u domů stíní v bytech a byl požadavek na jejich ořez. Podobný požadavek zazněl i na ořezy zlatého deště a jmelí v korunách stromů. Další připomínka se týkala úklidu kolem popelnic i v podchodu pod Bohumínskou a taky opravy schodiště vedoucího z Bazalů.

Místní vedení městského obvodu poděkovali za probíhající regeneraci sídliště i zřízení parkovací zóny.

 

FOTOGALERIE