Veřejné setkání v Muglinově

3/11 2021

V pondělí 1. listopadu se zástupci vedení obvodu setkali s občany Muglinova. V KD Muglinov se jich sešly dvě desítky. V úvodu setkání starosta Richard Vereš představil ve své prezentaci aktivity, které se realizovaly za dobu dvou let od posledního setkání a plány do budoucna v této části Slezské.

Veřejné setkání v Muglinově

Starosta Richard Vereš informoval mimo jiné o opravách chodníků a vozovek na ulicích Na Tvrzi, Křižkovského, Na Mundlochu, U Domova, U Kapličky, Švédská a chodníků kolem ZŠ Pěší. V příštím roce dokončíme opravu chodníku ulice V Korunce a dále jsou plánovány opravy části ulice Bohumínská v úseku Otova-Vančurova, chodníky, vozovky a parkoviště ulice Vdovské a opravy chodníků a vozovek ulic M. Henryho a Plechanovova. V loňském roce obvod zajistil také modernizaci učeben v ZŠ Pěší.

Aktuálně je prováděna revitalizace parku Hladnovská a rekonstrukce přístavby KD Muglinov pro potřeby rodinného a komunitního centra. V plánu do dalšího období je instalace polopodzemních kontejnerů na odpad a také další modernizace učeben v budově ZŠ Pěší. Jednou z největších investičních akcí obvodu je výstavba Multifunkčního domu Muglinov, ve kterém naproti současného KD Muglinov vyroste objekt se společenským sálem až pro 300 osob, přesunuta zde bude pobočka městské knihovny, vzniknou zde byty, restaurace a další nebytové prostory.

V rámci diskuse se probíraly požadavky na další opravy vozovek a chodníků. Místní upozornili na vrak stojící vedle staré hasičárny, na průjezd kamionů z areálu bývalé chemičky a s tím související prašnost v okolních ulicích a zazněla stížnost na veřejný pořádek v lokalitě ulice Plechanovova. Dotazy příchozích směřovaly i na plánovanou výstavbu prodejny Lidl v areálu bývalého Dolu Petr Bezruč, která má být zahájena v příštím roce.

foto1

foto

foto2