Veřejné setkání vedení obvodu s občany Kunčic

21/10 2021

V pondělí 11. října se zástupci vedení obvodu setkali s občany části Kunčice. Těch se v restauraci Sokolovna Kunčice sešlo zhruba třicet. Starosta Richard Vereš v úvodu prezentoval aktivity, které byly realizovány v minulém období i ty, které se plánují.

Veřejné setkání vedení obvodu s občany Kunčic

Dokončena byla oprava chodníku Frýdecká-Železničářská, pokračovat se bude v opravách dalšího úseku ulice Frýdecká. V příštím roce bude zahájena výstavba kanalizace, stavbou budou dotčeny prakticky všechny ulice v Kunčicích.

Starosta rovněž informoval o dokončené výstavbě hřiště na ulici Serafínova. Toto místo bylo vybráno v dotazníkovém šetření samotnými obyvateli Kunčic. Městský obvod vykoupil s finanční pomocí města Ostravy pozemky Sadu Dukelských hrdinů. V současné době je připravován projekt na jeho celkovou regeneraci, která by měla být realizována v následujících dvou letech.

V rámci diskuse se především probíralo životní prostředí a veřejný pořádek. Občané rovněž upozornili na nekvalitně posekanou trávu. Velký problém místní vidí v nedodržování maximálně povolené rychlosti na ulici Frýdecká. Vedení městského obvodu zváží zřízení tzv. zpomalovacího semaforu. Obyvatelé osady Žabinec poukazovali na vjezd nákladních vozidel a další problémy související se soukromým vlastníkem pozemků. K této problematice bude svolána samostatná schůzka přímo na slezskoostravské radnici.

Na závěr zaznělo poděkování pro vedení obvodu za to, že se veřejná setkání konají, a že lidé mají možnost svěřit se s tím, co je trápí.