VOLIÉRU v ostravské ZOO soutěží o titul Stavba roku

29/9 2021

Voliéra La Pampa v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava je součástí chovatelsko-expozičního zařízení Jižní Amerika, které vzniklo úpravou expozice malých šelem. Své jméno dostala podle stejnojmenné provincie v centrální Argentině. Stavba soutěží o titul Stavba roku. 

VOLIÉRU v ostravské ZOO soutěží o titul Stavba roku

Hlasy je možné přidat na webových stránkách:

http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=2103&coid=108 Voliéra ZOO Ostrava je pod číslem 54.

 

Výstavba voliéry a úprava této části areálu byla financována z rozpočtu statutárního města Ostrava, zřizovatele zoo.

V Zoo Ostrava je několik průchozích voliér, do nichž mohou návštěvníci vstoupit a užít si bezprostřední blízkost zvířat. Voliéra La Pampa vybudovaná v loňském roce je ze všech průchozích expozic největší. Jejími obyvateli jsou zástupci jihoamerické fauny – šest druhů ptáků a jeden druh savce. Nepřehlédnutelné je zejména hejno kondorů havranovitých tvořených sedmi samci a také tři páry ibisů šedokřídlých. Tito středně velcí ptáci posedávají na větvích a čas od času proletí nad hlavami návštěvníků. Na zemi a často i ve vodě se zdržují zástupci vrubozobých ptáků – ostralky žlutozobé, kachny bronzovokřídlé a čírky modrozobé. Posledním ptačím zástupcem je pisila americká, která je nápadná nepoměrně dlouhými nohami ke svému drobnému tělu. Jediným zástupcem savců je pak morče divoké.

Voliéra dostala jméno podle provincie La Pampa v centrální Argentině, kde se všechny chované druhy vyskytují. Výsadba a vybavení imitují přirozené prostředí původní domoviny – travnaté pampy, trnitou buš či mokřady. Návštěvníci mohou do voliéry vejít ze dvou stran a projít se po klikaté cestičce, kterou lemuje bohatá zeleň, kamenná návrší a jezírko s vodopádem. Stavba je zcela bezbariérová, tedy vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí i rodiny s dětmi. Nově se k ní lidé dostanou přímo od voliéry pro supy bělohlavé. V rámci projektu totiž došlo k vybudování chodníku, který propojil poněkud bokem situovanou expozici malých šelem s hlavní návštěvnickou trasou.

Voliéra neslouží jen jako expoziční zařízení, ale byla postavena tak, aby v ní měla zvířata vhodné podmínky pro rozmnožování. A toho již některé druhy využily. Úspěšně se zde rozmnožily ostralky žlutozobé. Dvě odchovaná mláďata mohou návštěvníci ve voliéře vidět společně s rodičovským párem. Pravidelně odchovává mláďata i skupinka morčat. Zatím neúspěšně se o odchov potomstva pokouší jeden z párů ibisů.

Zapojení do nového in situ projektu 

Druhovou skladbu voliéry v blízké budoucnosti doplní i zástupce pěvců – kardinálovec zelený. Tento příbuzný našich strnadů bude nejvzácnějším obyvatelem La Pampy. V Červeném seznamu (IUCN) je zařazen v kategorii Endangered (ohrožený). Velikost divoké populace je odhadována na pouhých 1000–2000 dospělých jedinců. Největší hrozbou pro tyto ptáky představuje úbytek přirozeného prostředí (odlesňování pro zakládání eukalyptových plantáží a chov dobytka) a nelegální odchyt ptáků a jejich prodej pro klecový chov. Zoo Ostrava se proto zapojila do dalšího in situ projektu, jehož cílem je ochrana kardinálovců přímo v místě jejich výskytu. „Už v loňském roce jsme zahájili spolupráci s nadací Fundación Tamaikèna, která podporuje projekt na záchranu kardinálovců zelených (Proyecto Cardenal Amarillo). Prostřednictvím programu „Dvě koruny ze vstupu“ tento projekt podpoří i naše zoo,“ popisuje další ochranářskou aktivitu Zoo Ostrava její ředitel Jiří Novák. 

Stavba roku 2021

Projekční kancelář, která připravovala architektonický návrh, přihlásila voliéru La Pampa do soutěže Stavba roku 2021. Momentálně probíhá hlasování veřejnosti na internetu, do kterého se může zapojit i každý z Vás: http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=2103&coid=108

Mezi další plánované investice města Ostravy v zoologické zahradě je výstavba parkovacího domu, který by měl vzniknout v prostoru mezi dvěma současnými parkovišti podél ul. Michálkovické. Připravena je projektová dokumentace k rekonstrukci pavilonu Tanganika, pracuje se na projektu expozice pro tučňáky a rekonstrukci centrální části zoo včetně budoucí demolice pavilonu opic. Dokončen je projekt rekonstrukce energetického hospodářství za 131 miliónů korun, který spočíval v kompletní výměně stávajících rozvodů elektrické energie, venkovního osvětlení, telefonního vedení a připojení všech pavilonů k internetu.