Zahájení výuky deváťáků, 11. května 2020

11/5 2020

Do čtyř základních škol ve Slezské Ostravě dnes nastoupilo k výuce 34 deváťáků z celkového počtu 69 žáků devátých ročníků. Výuka je zaměřena na přípravu na přijímací zkoušky na střední školy, to znamená na matematiku a češtinu.

Zahájení výuky deváťáků, 11. května 2020

Žáci dnes byli poučeni o hygienických pravidlech, o povinnosti nosit roušky a o tom, v kolik hodin a kudy mohou vstupovat do budovy školy. První den výuky odevzdali formulář s čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového onemocnění.

V současné době máme informaci, že do mateřských škol má zájem nastoupit 25. května z celkového počtu 588 dětí necelá třetina. Rovněž zhruba třetina dětí ze 645 by měla nastoupit do 1. stupně ZŠ.

FOTOGALERIE