Zahájení výuky deváťáků

Do čtyř základních škol ve Slezské Ostravě dnes nastoupilo k výuce 34 deváťáků z celkového počtu 69 žáků devátých ročníků. Výuka je zaměřena na přípravu na přijímací zkoušky na střední školy, to znamená na matematiku a češtinu.

Žáci dnes byli poučeni o hygienických pravidlech, o povinnosti nosit roušky a o tom, v kolik hodin a kudy mohou vstupovat do budovy školy. První den výuky odevzdali formulář s čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového onemocnění.