Rok 2021

Zimní Slezská Ostrava

Ve Slezské Ostravě je nutné provádět zimní údržbu na 112 kilometrech chodníků a 120 kilometrech vozovek. Pro obvod tyto činnosti zajišťují Technické služby Slezská Ostrava, a především ručním odklizením sněhu vypomáhají dělníci čištění města zaměstnaní úřadem městského obvodu.

Cvičení hasičů

Jednotka dobrovolných hasičů Ostrava - Heřmanice v neděli prováděla výcvik na zamrzlých Koblovských jezerech. Hasiči trénovali různé postupy záchrany osob na zamrzlé hladině. Například pomocí žebříků, lana, hasičské hadice, páteřové desky a pomocí házecího pytlíků s plovoucím lanem. Otužilí hasiči byli vybaveni nepromokavými kombinézami, záchrannou vestou, opaskem a přilbou.

Dobrovolní hasiči získali nové přilby a zásahové obleky

Městský obvod Slezská Ostrava zřizuje celkem pět jednotek sboru dobrovolných hasičů. Jednotky působící v Muglinově, Antošovicích, Heřmanicích, Koblově a Kunčičkách jsou zařazeny do kategorie jednotek požární ochrany JPO III s územní působností, tedy zasahují i na území jiných obcí podle požárního poplachového plánu. Městský obvod postupně dovybavuje jednotlivé jednotky hasičských sborů.

Návrat dětí do školních lavic

V rámci rozvolňování opatření vlády se mohli 12. dubna do základních škol vrátit k prezenční výuce žáci prvního stupně základních škol s tím, že se jednotlivé třídy střídají co týden v takzvaném rotačním režimu – týden jsou ve škole a týden mají distanční výuku doma.

Rajónové čištění

Technické služby Slezská Ostrava provádějí mezi 19. dubnem a 19. květnem rajónové čištění chodníků, vozovek a parkovišť. Uklízí se pomocí čistících vozů i ručně. Rajonové čištění je během celého měsíce naplánováno v mnoha frekventovaných místech obvodu.

Kladení věnců

Představitelé městského obvodu uctili výročí osvobození města Ostravy a konce 2. světové války.