Dobrovolní hasiči získali nové přilby a zásahové obleky

Městský obvod Slezská Ostrava zřizuje celkem pět jednotek sboru dobrovolných hasičů. Jednotky působící v Muglinově, Antošovicích, Heřmanicích, Koblově a Kunčičkách jsou zařazeny do kategorie jednotek požární ochrany JPO III s územní působností, tedy zasahují i na území jiných obcí podle požárního poplachového plánu. Městský obvod postupně dovybavuje jednotlivé jednotky hasičských sborů.

V úterý 2. března obdrželi zástupci všech pěti jednotek dobrovolných hasičů z rukou starosty Richarda Vereše v hasičské zbrojnici v Muglinově ochranné přilby a zásahové obleky. Mezi jednotky dobrovolných hasičů bylo rozděleno dvacet speciálních přileb se svítilnami a deset zásahových obleků. Městský obvod za ně uhradil zhruba 410 tis. Kč.