Rok 2022

Slezskoostravská halda Ema: 1. 1. 2022

Na tradiční Novoroční výstup na haldu Ema se v první den letošního roku vydalo 412 účastníků. Vyplývá to z údajů Klubu českých turistů při SSK Vítkovice. Členové klubu pořádají výšlapy na Emu každoročně od roku 2006.

Tříkrálová sbírka

Vzácná návštěva se dostavila na slezskoostravskou radnici ve čtvrtek 6. ledna. Přišli Tři králové s přáním štěstí zdraví a pokoje do nového roku. Poprosili také o štědrost ve prospěch chudých v rámci tradiční Tříkrálové sbírky.

Vernisáž výstavy Druhý nádech

Ve středu 9. února se ve Slezskoostravské galerii uskutečnila vernisáž výstavy Druhý nádech, která představila díla Výtvarného spolku In Signum.

Jaro na Slezské

Fotografie jež zachycují rozkvétající jarní Slezskou.

Klavírní koncert Marka Kozáka

Návštěvníci zcela zaplněné obřadní síně slezskoostravské radnice si 22. února vyslechli klavírní koncert uznávaného českého klavíristy Marka Kozáka.

Třináctý domek Čtyřlístku otevřen na Vývozní

Na Liščině, Kanczuckého, Vývozní, Uhrova, Trnkovecká… Jsou to sice „jen“ názvy několika ulic městského obvodu Slezská Ostrava, ale pro Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, mají tyto názvy i velký konkrétní význam.

Den učitelů ve Slezské Ostravě

Poděkování za náročnou práci a přání dalších úspěchů. V tomto duchu probíhalo v úterý 5. dubna a ve středu 6. dubna v KD Muglinov setkání vedení městského obvodu s pedagogy slezskoostravských základních a mateřských škol.

Vernisáž výstavy s názvem Hledání

Městský obvod Slezská Ostrava připravil ve Slezskoostravské galerii výstavu dvou autorů – Emila Matery a Libora Kawuloka s názvem Hledání. Expresionista Emil Matera žije a tvoří ve Frýdku-Místku a inspiraci čerpá zejména z bluesové, jazzové a folkové hudby. Pro Libora Kawuloka, který tvoří v Bukovci na Třinecku, je malování terapií a útěkem z reality.

Do akce Ukliďme Česko se zapojili děti z našich mateřských a základních škol

Všechny slezskoostravské mateřské a základní školy (dohromady zhruba 1000 dětí) se zapojily do celostátní akce „Ukliďme Česko“. V pátek 22. dubna v rámci této akce děti a žáci uklízeli okolí svých škol. Městský obvod zajistil po akci svoz odpadků a zapojené děti a žáci obdržely drobné odměny.

Slet čarodějnic v Koblově

V pátek 29. dubna se na hřišti TJ Koblov slétly čarodějnice a čarodějové. Pro děti byly připraveny soutěže, v 19 hodin byla zapálena čarodějnice a opékaly se párky.

Kladení věnců 30. 4. 2022

Zástupci vedení městského obvodu uctili v pátek 30. dubna 77. výročí osvobození města Ostravy a konce 2. světové války položením věnců a kytic na tradičních pietních místech ve Slezské Ostravě a také u památníku Rudé armády v Komenského sadech.

Veřejné setkání v Antošovicích

V pondělí 2. května se uskutečnilo veřejné setkání s obyvateli Antošovic. Zájem potkat se s vedením obvodu projevily téměř čtyři desítky lidí. Veřejné setkání se uskutečnilo v místní hasičské zbrojnici. Starosta Richard Vereš v úvodu informoval o provedeném průzkumu spokojenosti, který byl zajištěn v rámci přípravy Strategického plánu rozvoje městského obvodu na roky 2022 – 2029.

Veřejné setkání v Kunčicích

V úterý 3. května se zástupci vedení obvodu setkali s občany části Kunčice. Těch se v restauraci Sokolovna Kunčice sešlo zhruba dvacet. Starosta Richard Vereš v úvodu informoval o provedeném průzkumu spokojenosti, který byl zajištěn v rámci přípravy Strategického plánu rozvoje městského obvodu na roky 2022 – 2029.

Děti uklízely okolí svých základních škol

Všechny slezskoostravské mateřské a základní školy (dohromady zhruba 1000 dětí) se zapojily do celostátní akce „Ukliďme Česko“. V pátek 22. dubna v rámci této akce děti a žáci uklízeli okolí svých škol. Městský obvod zajistil po akci svoz odpadků a zapojené děti a žáci obdržely drobné odměny.

Jarní Slezská Ostrava

Slezská Ostrava je krásná v každém ročním období, na jaře je však nejhezčí.

Veřejné setkání v Koblově

V pondělí 9. května série veřejných setkání pokračovala s obyvateli Koblova. S vedením obvodu se jich v tělocvičně vedle AGEL SŠ zdravotnické sešlo dvacet.

Veřejné setkání v Kunčičkách

V úterý 10. května se uskutečnilo veřejné setkání v hasičské zbrojnici v Kunčičkách. Jednalo se již o páté setkání v této městské části od roku 2019. Zúčastnily se ho dvě desítky místních občanů.

Majáles 2022

V pátek 13. května se uskutečnil na Slezskoostravském hradě Majáles 2022.

Veřejné setkání v Přírodovědecké fakultě OU

V pondělí 16. května se uskutečnilo veřejné setkání v Přírodovědecké fakultě OU. Starosta Richarde Vereš v úvodní prezentaci hovořil o přípravě Strategického plánu rozvoje městského obvodu na roky 2022 – 2029, o regeneraci sídliště Kamenec, modernizaci domů na Nové Osadě, přípravách proměny lokality Zámostí i plánované rekonstrukci lávky nad stadionem Bazaly.

Den Slezské

Slunečné počasí, skvělá dětská a školní představení, spousta soutěží, dobré jídlo i pořádná porce hudby. Tak lze asi nejlépe několika slovy charakterizovat Den Slezské 2022, který se uskutečnil v sobotu 28. května v areálu Slezskoostravského hradu.