Rok 2020

Novoroční ohňostroj

31. prosince se o půlnoci uskutečnil tradiční novoroční ohňostroj.

Výšlap na haldu Ema

Ve středu 1. ledna se uskutečnil již 14. ročník novoročního výstupu na Emu. Akci uspořádal Klub českých turistů při SSK Vítkovice a zúčastnilo se jej v době od 9 do 14 hodin 682 lidí.

Tři králové navštívili radnici

Již tradičně s hudbou a kadidlem, v kostýmech Tří králů navštívili 2. ledna naší slezskoostravskou radnici zástupci charitativních organizací, které pod hlavičkou Charity ČR pořádají na území Ostravy a okolí Tříkrálovou sbírku. Do sbírky přispěli i členové vedení obvodu a zaměstnanci úřadu.

Děti z MŠ Chrustova navštívily radnici

V pátek dopoledne jsme přivítali na slezskoostravské radnici děti z MŠ Chrustova. Postupně se podívali do obřadní síně, do kanceláří starosty a místostarosty, do místnosti rady a taky do Slezskoostravská galerie.

Koncert Václava Hudečka

Uznávaný český houslový virtuos Václav Hudeček vystoupil 14. ledna v obřadní síni slezskoostravské radnice. Na klavír jej doprovodil Lukáš Klánský, jeden z nejvýznamnějších českých klavíristů mladé generace. V sále zněly skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Fryderyka Chopina, Bedřicha Smetany nebo George Friedricha Händela. Vystoupila rovněž houslistka Kateřina Krejčová, vítězka kurzu Akademie Václava Hudečka.

Veřejné setkání, Přírodovědecká fakulta OU

2. března se v budově Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na Hladnově uskutečnilo veřejné setkání vedení obvodu s občany především části Slezská a Kamenec.

Veřejné setkání Kunčičky

Veřejného setkání v hasičské zbrojnici v Kunčičkách se účastnily dvě desítky místních.

Vernisáž výstavy Fotoklubu

V pondělí 9. března se uskutečnila vernisáž výstavy FOTOKLUB OSTRAVA – 35 LET. Výstavu ve Slezskoostravské galerii můžete zhlédnout do 18. dubna.

Slezská v čase koronaviru

Co dělají lidé ve Slezské Ostravě v čase karantény? Jak tráví tento nelehký čas? Podělte se o své zkušenosti a zážitky prostřednictvím fotografií. Vyhlašujeme akci nazvanou Slezská v čase koronaviru.

Nabízíme pomoc seniorům

V minulém týdnu jsme všem našim seniorům distribuovali do schránek dopis s důležitými informacemi, které se týkají situace kolem koronaviru. Mezi tyto informace patřila i nabídka nezbytné pomoci především osamělým seniorům, a to zajištění nákupu základních potravin a léků. Tyto nákupy zajišťují naši sociální pracovníci ve spolupráci s jednotkami sboru dobrovolných hasičů. Objednávky se zajišťují přes tel.č. 724 676 254 nebo 602 369 430 (na tato čísla se lze obracet každý pracovní den od 7 do 15 hodin).

Zasedání zastupitelstva 16. dubna 2020

Zcela netradičně a s velkými nároky na zajištění potřebné hygieny a bezpečnosti účastníků, se ve čtvrtek 16. dubna uskutečnilo plánované zasedání zastupitelstva městského obvodu. „Všichni zastupitelé, zaměstnanci úřadu i hosté z řad občanů se při příchodu do kulturního domu v Muglinově podrobili měření teploty a byli požádáni o dezinfekci rukou. Samozřejmě byli všichni přítomní opatřeni rouškami, které obdrželi u vchodu a uspořádáním zasedacího pořádku byl zajištěn dvoumetrový rozestup mezi jednotlivými účastníky,“ uvedl starosta Richard Vereš. Aby byla zajištěna možnost účasti občanů, probíhal online přenos ve dvou samostatných místnostech kulturního domu.

Provádíme dezinfekci mobiliáře

Městský obvod Slezská Ostrava se snaží zabránit šíření nemoci Covid-19. „Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že budeme dezinfikovat městský mobiliář,“ uvedl starosta městského obvodu Richard Vereš.

Rajónové čištění

Technické služby Slezská Ostrava v těchto dnech provádí postupné čištění zpevněných vozovek a parkovišť. Rajónové čištění se týká sídliště Muglinov a Kamenec, ulic kolem Modrého pavilonu, ulice Kmetské, oblasti mezi ulicemi Olešní a Vančurova a oblasti mezi ulicí Stromovka, Heřmanická a Michálkovická. Termíny a místa rajónového čištění lidé naleznou na našich webových stránkách, zveřejněny byly ve Slezskoostravských novinách, našem facebooku a před vlastním čištěním jsou týden dopředu označeny příslušnými dopravními značkami.

75. výročí osvobození Ostravy

V dopoledních hodinách se u památníku 1. československé tankové brigády uskutečnil pietní akt u příležitosti 75. výročí osvobození Ostravy. Za městský obvod se jej zúčastnili starosta Richard Vereš a místostarostka Ivona Vaňková, kteří spolu s ředitelem Krajského vojenského velitelství plukovníkem Jaroslavem Medkem položili věnce a kytice. Památku uctili taky další zástupci Armády ČR, váleční veteráni, i zástupci Klubu vojenské historie, kteří byli oblečeni v uniformách z 2. světové války.

Zahájení výuky deváťáků

Do čtyř základních škol ve Slezské Ostravě dnes nastoupilo k výuce 34 deváťáků z celkového počtu 69 žáků devátých ročníků. Výuka je zaměřena na přípravu na přijímací zkoušky na střední školy, to znamená na matematiku a češtinu.

Opravy chodníků a vozovek

Městský obvod Slezská Ostrava má ve své správě zhruba 100 kilometrů vozovek a stejnou délku chodníků. Na jejich opravy každoročně vyčleňujeme nemalé finanční prostředky z rozpočtu městského obvodu a zároveň žádáme o finanční podporu ze strany města. Například v letošním roce se z rozpočtu obvodu jedná zatím o částku ve výši zhruba 25 mil. Kč.

"Cirkus trochu jinak" mezi domy

Obyvatelům Slezské Ostravy se 17. května představili v rámci akce „Kultura mezi domy“ s pouličním vystoupením novocirkusoví akrobaté ze spolku Cirkus trochu jinak. Tato akce byla součástí celorepublikové iniciativy #kulturunezastavis. Mladí umělci tak publiku zprostředkovali bezpečný kulturní zážitek, který mohli obyvatelé sledovat i z oken a balkonů svých domovů. Jejich vystoupení sklidilo velký úspěch a diváci přihlížející z okolních domů odměnili účinkující bouřlivým potleskem.

Nový přístroj na dezinfekci

Slezskoostravským dobrovolným hasičům zakoupil městský obvod Slezská Ostrava generátor teplé mlhy, pomocí které lze likvidovat viry. Hasiči s generátorem nyní desinfikují prostory hasičských zbrojnic ve Slezské Ostravě i další objekty.

Ocenění občanů

Ve čtvrtek 18. června se uskutečnilo v obřadní síni slezskoostravské radnice slavnostní ocenění občanů Slezské Ostravy.

Velká voda v Ostravě

Vydatné deště zvedaly o víkendu na severovýchodě země hladiny řek. Vytrvalé deště zasáhly už ve čtvrtek celou Českou republiku a nevyhnuly se ani Moravskoslezskému kraji. Vysokou hladinu má i Ostravice a Odra.