Veřejné setkání, Přírodovědecká fakulta OU

2. března se v budově Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na Hladnově uskutečnilo veřejné setkání vedení obvodu s občany především části Slezská a Kamenec.

Zatímco loni v říjnu přišlo do prostor univerzity na Hladnov zhruba dvacet zájemců, nyní byla univerzitní aula prakticky zaplněna – na setkání dorazila více než stovka účastníků. Přítomné přivítal starosta Richard Vereš, s občany přišli diskutovat také místostarostky Ivona Vaňková, Hana Heráková, Dagmar Macháčková a místostarosta Vladimír Lyčka. Starosta Vereš informoval občany o zásadních investičních akcích ve Slezské Ostravě, které budou zahájeny v nejbližší době. Patří k nim regenerace sídliště Kamenec, úpravy parkování v Nové osadě nebo pod estakádou Bazaly, opravy bytových domů v Mírové osadě a celková její regeneraci. Plánují se rovněž opravy částí ústředního hřbitova, stejně jako opravy chodníků na Jaklovecké, Nejedlého nebo Olbrachtově ulici. Přítomné zaujala plánovaná výstavba supermarketu Lidl v areálu Dolu Petr Bezruč nebo příprava rezidenčního parkování na Kamenci, v oblasti Františkova nebo v Nové osadě. Následovala diskuse se spoustou dotazů od občanů, které se týkaly parkování, výstavby kanalizace, regenerace sídliště Kamenec nebo  přechodu na Bohumínské ulici, který má být brzy přebudován na světelně řízený přechod.