Rajónové čištění

Technické služby Slezská Ostrava v těchto dnech provádí postupné čištění zpevněných vozovek a parkovišť. Rajónové čištění se týká sídliště Muglinov a Kamenec, ulic kolem Modrého pavilonu, ulice Kmetské, oblasti mezi ulicemi Olešní a Vančurova a oblasti mezi ulicí Stromovka, Heřmanická a Michálkovická. Termíny a místa rajónového čištění lidé naleznou na našich webových stránkách, zveřejněny byly ve Slezskoostravských novinách, našem facebooku a před vlastním čištěním jsou týden dopředu označeny příslušnými dopravními značkami.