Zastupitelé rozhodli mimo jiné o prodeji dvou nevyužitých objektů

16/4 2020

 Zcela netradičně a s velkými nároky na zajištění potřebné hygieny a bezpečnosti účastníků, se ve čtvrtek 16. dubna uskutečnilo plánované zasedání zastupitelstva městského obvodu. „Všichni zastupitelé, zaměstnanci úřadu i hosté z řad občanů se při příchodu do kulturního domu v Muglinově podrobili měření teploty a byli požádáni o dezinfekci rukou. Samozřejmě byli všichni přítomní opatřeni rouškami, které obdrželi u vchodu a uspořádáním zasedacího pořádku byl zajištěn dvoumetrový rozestup mezi jednotlivými účastníky,“ uvedl starosta Richard Vereš. Aby byla zajištěna možnost účasti občanů, probíhal online přenos ve dvou samostatných místnostech kulturního domu.

Zastupitelé rozhodli mimo jiné o prodeji dvou nevyužitých objektů

Prvním z dvaadvaceti bodů byl prodej pozemku a nemovitosti na ul. Třebízského v Kunčičkách společnosti Firemky, a to za cenu cca 1,96 mil. Kč. Záměrem společnosti je vytvoření komunitní kuchyně a zázemí této firmy, která již nyní na našem území působí. „Vzhledem k současné situaci a tomu, že nyní nemůže firma provádět své aktivity, zastupitelé odsouhlasili posunutí termínu splacení o půl roku. Z materiálů majetkové povahy byly schváleny prodeje pozemků na základě žádosti občanů například na stavbu rodinného domu, zajištění parkování, pro výstavbu technické infrastruktury nebo pozemní komunikace. O koupi objektu nevyužité bývalé prodejny Hruška v Heřmanicích projevila zájem společnost ISSA Czech, která předložila záměr rozšíření Heřmanického pivovaru. Prodej byl schválen za cenu znaleckého posudku ve výši 2,2 mil. Kč,“ doplnila místostarostka Ivona Vaňková.

 

Pětadvacet přítomných zastupitelů schválilo rovněž účetní závěrku městského obvodu Slezská Ostrava za loňský rok a zprávu o hospodaření obvodu za rok 2019. „Zastupitelé rovněž poskytli dotace pro Centrum pro rodinu a sociální péči na jejich projekt poskytnutí sociálních služeb, dále pak na Svatováclavský hudební festival, na celoroční činnost místní organizace Českého rybářského svazu, celoroční činnost a organizaci letních táborů, celoroční činnost mladých hasičů,“ informoval místostarosta Roman Goryczka.

 

Přímý přenos ze zasedání bylo možné sledovat na FB Slezské Ostravy, kde nyní naleznete záznam.

FOTOGALERIE