Likvidujeme bezdomovecké městečko

9/11 2021

Městský obvod Slezská Ostrava ve spolupráci se zástupci společnosti Lesy ČR a strážníky Městské policie Ostrava provedl v úterý 9. listopadu zahájil vyklizení pozemků poblíž Slezskoostravského hradu ve špatně přístupném terénu mezi ulicí Frýdeckou a řekou Ostravicí.

Likvidujeme bezdomovecké městečko

Na pozemcích Lesů ČR a města Ostravy se nachází obrovská černá skládka včetně nepovoleného obydlí, ve kterém se v posledních šesti letech vyskytovaly osoby bez domova. Navíc zde docházelo k přechovávání kradených věci (např. sdílená kola, sekačky na trávu, elektronika atd.). Pozemek je neoprávněně zatarasen, opatřen padacím mostem, oplocen ostnatými dráty a žiletkovými ploty.

Na neutěšený stav pozemků a vznik bezdomoveckého městečka upozornil revírní lesník, vůči kterému se lidé žijící v lokalitě chovali agresivně. Jelikož se pozemky nacházejí na území Slezské Ostravy, začal městský obvod v minulých měsících iniciovat jejich vyklizení. Po zjištění totožnosti osob, které užívají pozemky města a Lesů ČR bez právního důvodu, v rozporu se zákonem a bez náhrady vůči vlastníkům, jim byla odeslána 21. září výzva k vyklizení pozemků a předání pozemků v původním stavu, a to do 15 dnů od doručení výzvy.

 „Lhůta pro vyklizení v minulém měsíci vypršela, a proto jsme jeli, spolu se zástupci Lesů ČR a za asistence strážníků Městské policie Ostrava, stav pozemků zkontrolovat. K vyklizení pozemků nedošlo a z toho důvodu zajistíme prostřednictvím Technických služeb Slezská Ostrava demolici zdejších staveb a likvidaci černé skládky. Pozemky vyklízíme ze dvou důvodů. Jednak proto, abychom tyto lesní pozemky uvedli do původního stavu a ty byly následně přístupné coby lesní pozemek veřejnosti. Zároveň nám jde o to, aby se v této lokalitě zvýšila bezpečnost, která byla výskytem těchto osob v lokalitě narušena,“ uvedl starosta Richard Vereš.

 

Likvidace skládky vzhledem k její velikosti potrvá několik týdnů. „Dnešním dnem jsme zahájili úklid obrovské černé skládky. Denně budou na místo přistaveny a následně odvezeny čtyři kontejnery a pracovat zde bude každý den minimálně 10 lidí. Odhaduji, že vyklizení bude trvat nejméně 3-4 týdny,“ uvedl David Princ z Technických služeb Slezská Ostrava.

 „Strážníci Městské policie Ostrava zajistili prostor, aby byl bezpečný pro vstup zúčastněných, a rovněž vysbírali injekční stříkačky, které se na místě nacházely,“ doplnil Marcel Pažický, vedoucí oblasti Městské policie Slezská Ostrava.

 

Osobám, které se v lokalitě zdržovaly, byla navíc městským obvodem nabídnuta odborná pomoc, zajištění bydlení i odborné sociální poradenství. Této nabídky se však tyto osoby rozhodly nevyužít. Sociální pracovníci tak budou nadále monitorovat jejich další výskyt v rámci obvodu.

skládka

skládka1

skládka2