Komise pro poskytování účelových dotací a udělování cen městského obvodu

složení komise:

předseda

goryczka

Ing. Roman Goryczka                                                 

členové

Richard Vereš
Mgr. Jiří Stoch
Václav Hejtmánek
Ing. Martin Vidura
MUDr. Hana Heráková
Ing. Vlasta Fajtlová
Ing. Lubomír Noga, Ph.D.
Jiří Lizák

Náplň činnosti komise:

 Organizačně technické a administrativní zajištění:

Tajemnice komise: 

  • Ing. Veronika Křístková, referent agendy rozpočtu a financování, dotací

 Termíny zasedání komise pro rok 2020: