Kontrolní výbor

Kontrolní výbor zastupitelstva

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava stanovilo na volební období 2018- 2022 počet členů kontrolního výboru na 9.

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava zvolilo na volební období 2018 - 2022 podle § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Složení výboru:

 

zvolenč.usnesení

předsedkyně

Mgr. Iveta Vojtěchovská

22.11.2018

0608/ZMOb-Sle/1822/1

členové

Eva Horáková

22.11.2018

0608/ZMOb-Sle/1822/1

MVDr. Barbora Jelonková 22.11.2018 0608/ZMOb-Sle/1822/1
Jaroslav Mlčoch 22.11.2018 0608/ZMOb-Sle/1822/1
Ing. Justina Kamená 22.11.2018 0608/ZMOb-Sle/1822/1
Ing. Petr Maciejovský 22.11.2018 0608/ZMOb-Sle/1822/1
Miroslav Neuwirth 22.11.2018 0608/ZMOb-Sle/1822/1
Mgr. Jiří Stoch 22.11.2018 0608/ZMOb-Sle/1822/1
Ivana Šmidáková 22.11.2018 0608/ZMOb-Sle/1822/1

Náplň činnosti výboru:

  1. kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městského obvodu Slezská Ostrava,
  2. kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava a Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava na úseku svěřené samostatné působnosti,
  3. plní další úkoly, svěřené Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č.14/2013, Statutu města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava.

Organizačně technické a administrativní zajištění:

Tajemnice výboru

Bc. Lenka Kuzníková , referent agendy rozpočtu a financování a pro volené orgány

Termíny konání jednání na rok 2020:

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec