Aktuálně

Provádíme rajónové čištění
24 4 2020

Provádíme rajónové čištění

Technické služby Slezská Ostrava v těchto dnech provádí postupné čištění zpevněných vozovek a parkovišť. Rajónové čištění se týká sídliště Muglinov a Kamenec, ulic kolem Modrého pavilonu, ulice Kmetské, oblasti mezi ulicemi Olešní a Vančurova a oblasti mezi ulicí Stromovka, Heřmanická a Michálkovická.

Provádíme rekonstrukci na ústředním hřbitově
23 4 2020

Provádíme rekonstrukci na ústředním hřbitově

Městský obvod zahájil rekonstrukci správní budovy hřbitova, opravu přístupového schodiště a zpevněné plochy. "Vybouráno je už téměř celé schodiště vedoucí ke krematoriu, které dlouhodobě trápily spodní vody a postupně se propadalo. Opravami prochází také kanceláře hřbitovní správy, které jsou dnes v nevyhovujícím technickém stavu. Přepážkový systém navíc neposkytuje klientům, kteří často řeší velmi složité životní situace, dostatečné soukromí. Vzniknou tedy nově oddělené kanceláře, které budou vybaveny i klimatizací nebo vyvolávacím systémem. V provozu budou již od července, schodiště bude dokončeno zhruba o měsíc později," uvádí starosta Richard Vereš.

Raná péče pomáhá i na Slezské
23 4 2020

Raná péče pomáhá i na Slezské

Ačkoliv pandemie koronaviru svět v mnoha ohledech zpomalila a změnila, spousta věcí se odkládá, děti se nikoho neptají a rodí se pořád dál. A stále jsou mezi nimi i ty, které kvůli svému zrakovému nebo kombinovanému postižení potřebují pomoc a podporu. Rodiny těchto dětí (ve věku od narození do 7 let) se i nadále mohou obracet na Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, a získat tak potřebnou bezplatnou pomoc a podporu v náročné životní situaci.

Vzhled nového náměstíčka v Heřmanicích mohou ovlivnit samotní občané
22 4 2020

Vzhled nového náměstíčka v Heřmanicích mohou ovlivnit samotní občané

Městský obvod Slezská Ostrava plánuje úpravy veřejného prostranství před kostelem sv. Marka v Heřmanicích a v navazujícím prostranství směrem k hasičské zbrojnici. Cílem je využít potenciál tohoto místa a přeměnit ho na „nové náměstíčko“, které bude sloužit místním nejen jako parkoviště a průchod ke kostelu, ale jako plnohodnotný prostor k setkávání, odpočinku a kulturním či komunitním akcím.

Dezinfikujeme městský mobiliář
21 4 2020

Dezinfikujeme městský mobiliář

Městský obvod Slezská Ostrava se snaží zabránit šíření nemoci Covid-19. „Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že budeme dezinfikovat městský mobiliář,“ uvedl starosta městského obvodu Richard Vereš. Do čištění a především dezinfekce proto byli povolání jak dobrovolní hasiči, tak soukromá firma.

20 4 2020

Objednání na individuální vyřízení žádosti

Vážení spoluobčané,

v rámci zkvalitnění služeb pro občany si Vám dovolujeme nabídnout s účinností od 22.04.2020 možnost „objednat se“ předem telefonicky či e-mailem u příslušného úředníka k individuálnímu vyřízení Vaší záležitosti v úředních hodinách na těchto telefonních číslech a e-mailech:

Obnovení úředních hodin
16 4 2020

Obnovení úředních hodin

S účinností od pondělí 20. dubna 2020 dochází k obnovení úředních hodin. 

Zastupitelé rozhodli mimo jiné o prodeji dvou nevyužitých objektů
16 4 2020

Zastupitelé rozhodli mimo jiné o prodeji dvou nevyužitých objektů

 Zcela netradičně a s velkými nároky na zajištění potřebné hygieny a bezpečnosti účastníků, se ve čtvrtek 16. dubna uskutečnilo plánované zasedání zastupitelstva městského obvodu. „Všichni zastupitelé, zaměstnanci úřadu i hosté z řad občanů se při příchodu do kulturního domu v Muglinově podrobili měření teploty a byli požádáni o dezinfekci rukou. Samozřejmě byli všichni přítomní opatřeni rouškami, které obdrželi u vchodu a uspořádáním zasedacího pořádku byl zajištěn dvoumetrový rozestup mezi jednotlivými účastníky,“ uvedl starosta Richard Vereš. Aby byla zajištěna možnost účasti občanů, probíhal online přenos ve dvou samostatných místnostech kulturního domu.

Upozornění pro cyklisty
15 4 2020

Upozornění pro cyklisty

Z důvodu výstavby kanalizačního sběrače B je od 6. dubna do 15. června uzavřena cyklistická stezka v úseku Seidlerovo nábřeží – Hradní lávka u loděnice ve Slezské Ostravě.

Online rozhovor se starostou  Richardem Verešem
9 4 2020

Online rozhovor se starostou Richardem Verešem

Níže naleznete odkaz na celý rozhovor pro Moravskoslezský deník.

Nakládání s odpadem v době koronavirové pandemie
9 4 2020

Nakládání s odpadem v době koronavirové pandemie

V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocněníCOVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel.
ZDE: Informativní leták Ministerstva životního prostředí 

Online rozhovor se starostou Richardem Verešem
8 4 2020

Online rozhovor se starostou Richardem Verešem

Ve čtvrtek 9. dubna se od 10 hodin uskuteční ve spolupráci s Moravskoslezským deníkem online rozhovor se starostou Slezské Ostravy Richardem Verešem. Své dotazy na něj můžete již nyní vkládat prostřednictvím níže uvedeného odkazu.

Služby OZO Ostrava o Velikonocích
8 4 2020

Služby OZO Ostrava o Velikonocích

Velikonoční svátky přinesou jako každoročně určitá omezení provozu zařízení OZO Ostrava a svozu odpadu.

7 4 2020

Czech POINT

Vážení spoluobčané,

v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 392 ze dne 6. dubna 2020 Vám sdělujeme, že úřad městského obvodu opětovně provozuje kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT), a to na Gagarinově náměstí č. 4 v době:

Znovuotevření sběrných dvorů na území obvodu
1 4 2020

Znovuotevření sběrných dvorů na území obvodu

Od čtvrtku 2. dubna budou opětovně otevřeny sběrné dvory na území městského obvodu.

 

Na Slezské budou umístěny automaty na zdravotní materiál
31 3 2020

Na Slezské budou umístěny automaty na zdravotní materiál

Do týdne budou v našem obvodě nainstalovány čtyři automaty na zdravotnické potřeby. Lidé si budou moci za výhodnou cenu koupit roušku či nanoroušku, ochranné rukavice a dezinfekční gel.
V rámci našeho obvodu budou umístěny před budovou úřadu na náměstí Jurije Gagarina, u staré hasičské zbrojnice v Muglinově, před Základní školou Bohumínská na Kamenci a u kulturního domu Heřmanice

DPO aktualizovalo jízdní řády platné od 1. dubna
31 3 2020

DPO aktualizovalo jízdní řády platné od 1. dubna

Na níže uvedeném odkazu naleznete jízdní řády aktuální od 1. dubna.

https://www.dpo.cz/pro-cestujici/jizdni-rady/jr-bus.html

Omezení provozu linek MHD
30 3 2020

Omezení provozu linek MHD

Dopravní podnik Ostrava přijal vzhledem k razantnímu poklesu přepravovaných osob v době nouzového stavu rozhodnutí o dalším omezení rozsahu spojů veřejné dopravy na území našeho městského obvodu.

Nabízíme pomoc seniorům
24 3 2020

Nabízíme pomoc seniorům

V minulém týdnu jsme všem našim seniorům distribuovali do schránek dopis s důležitými informacemi, které se týkají situace kolem koronaviru. Mezi tyto informace patřila i nabídka nezbytné pomoci především osamělým seniorům, a to zajištění nákupu základních potravin a léků. Tyto nákupy zajišťují naši sociální pracovníci ve spolupráci s jednotkami sboru dobrovolných hasičů. Objednávky se zajišťují přes tel.č. 724 676 254 nebo 602 369 430 (na tato čísla se lze obracet každý pracovní den od 7 do 15 hodin).

Slezská v čase koronaviru
22 3 2020

Slezská v čase koronaviru

Co dělají lidé ve Slezské Ostravě v čase karantény? Jak tráví tento nelehký čas? Podělte se o své zkušenosti a zážitky prostřednictvím fotografií. Vyhlašujeme akci nazvanou Slezská v čase koronaviru.