18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2015

18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2015
ČísloDatumObsahMateriál
1. 24.1.2015 Oprava chodníku č.1
2. 20.1.2015 Stavební úpravy rodinného domu č.2
3. 20.1.2015 Žádost o stavební povolení č.3
4. 6.2.2015 Důvodová zpráva k rozhodnutí Rady č.4
5. 25.2.2015 Protokol z otvírání obálek č.5
6. 11.3.2015 Petice - Zlepšení Hrušova č.6
7. 11.3.2015 Petice - Zlepšení Hrušova č.7
8. 26.3.2015 Investiční plány obce pro rok 2015 č.8
9. 26.3.2015 Realizované nebo probíhající stavební zakázky za období 2013 - 2014 č.9
10. 8.4.2015 Program pro práci s přehledy textů zákonů č.10
11. 10.4.2015 Informace o přestupcích 2010 - 2014 č. 11
12. 28.4.2015 Smlouvy k využití městského mobiliáře č. 12
13. 12.8.2015 Stavební povolení č. 13
14. 3.9.2015 Čistý příjem tajemníka č. 14
15. 20.10.2015 Informace k hospodaření úřadu č. 15
16. 21.10.2015 Ulice Kmetská kácení líp č. 16
17. 10.11.2015 Informace o veřejných zakázkách č. 17
18. 9.11.2015 Kácení stromů č. 18
19. 2.12.2015 Zamítnutí žádosti o pořízení technických prostředků č. 19
20. 21.12.2015 Přílohy k zápisu ze zasedání Zastupitelstva č. 20