18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2017

18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2017
ČísloDatumObsahMateriál
1. 16.1.2017 Změna zhotovitele zakázky č.1
2. 26.1.2017 Požár v elektroskříni č.2
3. 10.2.2017 Územní a stavební rozhodnutí č.3
4. 7.2.2017 Důvodová zpráva k rozhodnutí rady č.4
5. 16.2.2017 Počty zaměstnanců č.5
6. 21.2.2017 Investiční plány obce č.6
7. 10.3.2017 Důvodové zprávy Rady MOb Slezská Ostrava č.7
8. 24.5.2017 Vyjádření ke stavu věci č.8
9. 6.6.2017 Seznam právnických osob č.9
10. - - -
11. 31.7.2017 Neoprávněný odběr elektřiny č.11
12. 31.7.2017 Stavební povolení č.12
13. 16.8.2017 Úprava zeleně na Ústředním hřbitově Slezská Ostrava č.13
14. 25.8.2017 Problém s ptáky č. 14
15. 5.10.2017 Stavební povolení č. 15
16. 5.10.2017 Stavební povolení č. 16
17. 11.10.2017 Úprava zeleně na ústředním hřbitově č. 17
18. 11.10.2017 Stavební povolení č. 18
19. 23.11.2017 Stavební řízení č. 19
20. 13.11.2017 Přestupky č. 20
21. 13.11.2017 Zastupitelstvo č. 21
22. 20.11.2017 Západočeská univerzita č. 22