Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2020

rok 2020
ČísloDatumObsahMateriál
1. 17.2.2020

Stavební povolení

č.1
2. 26.2.2020

Shromáždění

č.2
3. 12.3.2020

Nájem obecních pozemků

č.3
4. 7.4.2020

Stavební povolení

č.4
5. 7.4.2020

Informace o pozemku

č.5
6. 7.4.2020

Informace o pozemku

č.6
7. 9.4.2020

Smlouva

č.7, dodatek

8. 5.5.2020

Počet vyřízených žádostí

č.8
9. 28.4.2020

Černé skládky

č.9
10. 27.4.2020 Investiční projekty č.10
11. 12.5.2020 Nájem obecního pozemku č.11
12. 19.5.2020 Informace o pozemku č.12
13. 5.5.2020 Nevyřízené žádosti č.13
14. 3.6.2020 Oznámení o výši úhrady č.14
15. 8.6.2020 Stavební řízení č.15
16. 8.6.2020 Smlouva č.16, dodatek
17. 8.6.2020 Smlouva č.17
18. 8.6.2020 Výše nájemného č.18, dodatek
19. 29.6.2020 Smlouva č.19
20. 1.7.2020 Povolení č.20
21. 22.7.2020 Vrácení bytu č.21
22. 28.7.2020 Bytové družstvo č.22
23. 30.7.2020 Vrácení bytu č.23
24. 11.8.2020 Stížnost bytové družstvo č.24
25. 19.8.2020 Bytové družstvo č.25
26. 31.8.2020 Byt č.26
27. 11.9.2020 Jednání s manželi č.27
28. 18.9.2020 Vlastník garáže č.28
29. 22.9.2020 Regenerace sídliště Muglinov č.29
30. 5.10.2020 Stavební povolení č.30
31. 19.10.2020 Územní souhlas č.31
32. 23.10.2020 Smlouva č.32
33. 2.11.2020 Pozemek č.33
34. 16.11.2020 Smlouva č.34
35. 23.11.2020 Dodavatel květin č.35
36. 16.11.2020 Trvalé pobyty č.36
37. 21.12.2020 Odval Heřmanice č.37 odpověď
38. 21.12.2020 Rodokmen č.38