18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2016

18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2016
ČísloDatumObsahMateriál
1. 19.1.2016 Důvodová zpráva č.1
2. 28.1.2016 Informace o povolení č.2
3. 8.2.2016 Informace o obvodu č.3
4. 8.2.2016 Investiční plány obce č.4
5. 24.2.2016 Kontrolní prohlídka č.5
6. 10.3.2016 Pokuty č.6
7. 14.3.2016 Přestupky a pokuty č.7
8. 24.3.2016 Důvodové zprávy k usnesení zastupitelstva MOb Slezská Ostrava č.8
9. 1.4.2016 Regenerace sídliště Muglinov č. 9
10. 27.4.2016 Zajištění bezpečnosti č. 10
11. 15.6.2016 Informace ředitelé základních škol č. 11
12. 15.6.2016 Televizní reportáže č. 12
13. 15.6.2016 Informace ředitelé základních škol č. 13
14. 27.6.2016 Reklama č. 14
15. 27.6.2016 Informace o pozemku č. 15
16. 12.7.2016 Poskytnutí vyjímky pro zábavu č. 16
17. 22.8.2016 Plakátovací válec č. 17
18. 1.9.2016 Stavební povolení č. 18
19. 2.9.2016 Halda Heřmanice č. 19
20. 6.9.2016 Posudek zdravotního stavu lipové aleje č. 20
21. 30.9.2016 Stavební řízení č. 21
22. 19.9.2016 Posudek zdravotního stavu lipové aleje č. 22
23. 26.9.2016 Důvodová zpráva k rozhodnutí rady č. 23
24. 21.11.2016 Dětské hřiště č. 24
25. 12.12.2016 Trvalé bydliště č. 25
26. 12.12.2016 Veřejné zakázky č. 26
27. 19.12.2016 Čerpání reprefondu starostky č. 27