Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2020

rok 2020
ČísloDatumObsahMateriál
1. 17.2.2020

Stavební povolení

č.1
2. 26.2.2020

Shromáždění

č.2
3. 12.3.2020

Nájem obecních pozemků

č.3
4. 7.4.2020

Stavební povolení

č.4
5. 7.4.2020

Informace o pozemku

č.5
6. 7.4.2020

Informace o pozemku

č.6
7. 9.4.2020

Smlouva

č.7, dodatek

8. 5.5.2020

Počet vyřízených žádostí

č.8
9. 28.4.2020

Černé skládky

č.9
10. 27.4.2020 Investiční projekty č.10
11. 12.5.2020 Nájem obecního pozemku č.11
12. 19.5.2020 Informace o pozemku č.12
13. 5.5.2020 Nevyřízené žádosti č.13