Adventní koncert v Hrušově přispěl k záchraně kostela.

Ach, mé srdce, tvrdá skálo, ach, jednou lámej se! Hrušov/ Ve smyslu těchto veršů zazněly 18. prosince 2009 v podvečer v kostele sv. Františka a Viktora v Ostravě Hrušově skladby Adama Václava Michny z Otradovic a dalších barokních i moderních umělců. V ten den byla skutečně veliká zima. Dá se dokonce říci, že mrzlo, až praštělo.

Trombónové trio Jamato (Magda Vyoralová, Jaroslav Hrbáč, Tomáš Pálka) předvedlo před zaplněnými kostelními lavicemi, jak krásně některé skladby mohou v kostele znít. A jak se také lidská srdce - tvrdé skály - mohou lámat i v zimě pod vlivem nádherných melodií v tónech a v zabarvení zvuků trombónů.
Předvánoční atmosféra byla doplněna několika koledami na závěr. Vstup na koncert byl dobrovolný, jeho výtěžek ve výši sedmi tisíc korun byl věnován na opravy kostela, který finance na svou záchranu nutně potřebuje.
Děkujeme tedy všem, kteří takto přispěli a ukázali, že jejich srdce jako tvrdé skály nejsou… a že jim na záchraně nádherné stavby, která je součástí naší Slezské Ostravy, opravdu záleží.

PhDr. Miriam Prokešová

Foto/ Lubomír Časnocha