Prvnáčci do prvních tříd

2012/2013, 2013/2014

Celkem 150 prvňáčků ve školách (2013/2014)

Celkem 150 prvňáčků nastoupilo v pondělí 2. září do všech čtyř základních škol, které spravuje městský obvod Slezská Ostrava.

Žáky spolu s jejich rodiči přivítali ve třídách také představitelé obvodu. Popřáli všem hodně štěstí a aby byli se školou spokojeni.

Do prvních tříd letos (2012/2013) usedlo 165 prvňáčků

Sváteční atmosféra panovala na všech čtyřech základních školách obvodu Slezská Ostrava v pondělí 3. září.
Pro 165 prvňáčků to byl jejich vůbec první školní den v jejich životě. Prvňáčky už tradičně doprovodili na první školní hodinu jejich rodiče, přivítat je přišli také zástupci obvodu Slezská Ostrava.
Na Základní školu Škrobálkova v Kunčičkách přišlo 29 prvňáčků. V jejich třídě je přivítal starosta Ing. Antonín Maštalíř i ředitel školy Mgr. Jiří Smělík. Spolu pak prošli ještě všechny třídy školy, starosta Maštalíř pozdravil všechny žáky také školním rozhlasem.

„Počet prvňáčků nám každým rokem mírně stoupá. Navíc si můžeme díky dobré finanční politice školy dovolit velkou vymoženost. První třída má dvě učitelky plus jednu paní asistentku. V klíčových předmětech tak je třída rozdělena na půl a dětem se mohou učitelky věnovat individuálně. Asistentka navíc se může ještě věnovat dětem, které to hodně potřebují,“ vysvětlil Mgr. Josef Smělík. Ocenil i nesnadnou práci učitelek, která na ně s dětmi v první třídě čeká. „Každá z nich by si zasloužila metál.“

Stoupající trend počtu prvňáčků potvrzují i na Základní škole Chrustova. V pondělí 3. září jich přišlo do zdejší školy 37.  Všechny je v obou dvou třídách pozdravil místostarosta Ing. Petr Janíček. Popřál jim v nastávajícím školním roce mnoho úspěchů. „Prvňáčci se svými rodiči byli první den jen jednu hodinu. Nechtěli jsme je hned ze začátku zbytečně zatěžovat. Děti si hrály na pohádky, se školou jsme je chtěli seznámit spíše hrou,“ informoval ředitel ZŠ Chrustova Mgr. Radim Motyčka.

Školní rok 2012 – 2013 zahájili i na Základní škole Pěší v Muglinově.  Na Pěší dorazilo 40 prvňáčků, což je dokonce oproti loňsku dvojnásobný počet. „Za prvé se asi narodilo více dětí, za druhé naše škola získává stále lepší jméno. Spolupracujeme s mateřskými školami, děti z nich se u nás byly podívat, vyzkoušely si práci s interaktivní tabulí, školáci si pro budoucí školáky připravili i divadelní představení,“ vysvětluje dvojnásobná nárůst prvňáčků zástupkyně ředitele ZŠ Pěší Mgr.Jana Chýlková.

Prvňáčky ve škole přivítaly radní Slezské Ostrava MVDr. Barbora Jelonková spolu se zástupkyní školy Mgr. Janou Chýlkovou.  „Společné shromáždění prvňáčků a jejich rodičů v jídelně naší školy bylo prvním krokem na dlouhé cestě za vzděláním,“ řekla učitelka ZŠ Pěší Mgr. Hana Stará. „Poté se žáci rozešli do svých připravených tříd, kde na ně čekaly jejich trpělivé paní učitelky,“ dodala Stará.

Celkem 59 prvňáčků nastoupilo do dvou prvních tříd na ZŠ Bohumínská.  I zde je prvňáčků více. Oproti loňsku o 13. Všechny žáky školy pozdravil pomocí školního rozhlasu ředitel školy ZŠ Mgr. Radek Pollo, prvňáčky ve třídách pak přivítala místostarostka MUDr. Hana Heráková. „Přeji vám, aby se vám v nové škole moc líbilo,“ řekla Heráková.

Všichni prvňáčkové ve všech čtyřech základních školách dostali od zástupců obvodu tašku s drobnými dárky.