Pamětní list pro deváťáky

V pondělí 25. června se naplnily prostory obřadní síně slezskoostravské radnice žáky základních škol městského obvodu, kteří ukončili školní docházku.

Absolventi základních škol obdrželi z rukou starosty Ing. Antonína Maštalíře pamětní list, který jim bude připomínat školní léta strávená ve Slezské Ostravě. Od místostarostky MUDr. Hany Herákové a místostarosty Ing. Petra Janíčka si převzali pamětní minci, miniaturu slezskoostravské radnice a další drobné dárky.
Na závěr dopoledne byli někteří žáci odměněni za výborné studijní výsledky, za reprezentaci školy, za práci ve školní samosprávě a reprezentaci školy ve sportovních soutěžích. Odměnou jim byla volná vstupenka do kina Cinema City v novém obchodním centru Forum Nová Karolina.
Všem absolventům základní školy popřáli představitelé Slezské Ostravy mnoho úspěchů v dalším životě.                                                                                                                                               /red/