Svátek dýní a strašidel

Pátý ročník akce nazvané Svátek dýní a strašidel se konal letos ve středu 17. října. Jako každoročně slavnost pořádala ZŠ Bohumínská, jejím garantem bylo Statutární město Ostrava. Halloweenský průvod se vydal od slezskoostravské radnice, přes Masarykovo náměstí na Slezskoostravský hrad. Všechny děti i dospělé, kterých bylo více než vloni díky slunečnému počasí, přivítal ředitel školy Mgr. Radek Pollo a vedoucí odboru kultury a školství Mgr. Kateřina Michalíková.

Na pódiu vyzdobeném nápaditě vyřezávanými dýněmi již čekal na děti všem známý klaun Hopsalín, se kterým se až do pozdních odpoledních hodin bavily.

Během programu bylo vyhlášeno a odměněno věcnými cenami deset nejnápaditějších masek. Také třídní kolektivy, které odevzdaly soutěžní dýni, nepřišly zkrátka. Všichni zúčastnění se po 18 hodině rozcházeli spokojeně.