Protipovodňová hráz v Koblově-Žabníku dokončena – 19. 6. 2015

V lokalitě Žabník místní části Koblov v městském obvodu Slezská Ostrava byla dokončena stavba protipovodňové hráze.

Hráz je téměř kilometr dlouhá a v některých místech až téměř pět metrů vysoká. Začíná u Hřbitovní ulice a končí v náspu mostu v Koblovské ulici. Výška hráze odpovídá úrovni hladiny v řece Odře při průtoku stoleté vody.
Kvůli hrázi vznikla u Hřbitovní ulici také přečerpávací stanice se třemi čerpadly a vlastním zdrojem elektrické energie. Úkolem stanice bude v případě vzedmutí vodních hladin odvádět vodu z Koblova do řeky Odry.
Protipovodňová hráz byla slavnostně zprovozněna 19. června. „Chci poděkovat za občany Slezské Ostravy části Koblov. Byla jsem svědkyní povodní v těchto místech v toce 1997 i v roce 2010. Bylo to opravdu obrovské neštěstí," řekla během zprovoznění hráze starostka Slezské Ostravy MVDr. Barbora Jelonková.