Valíme se Slezskou – 19.9.2015

Netradiční hra Valíme se Slezskou se konala za značného zájmu veřejnosti ve Slezské Ostravě v sobotu 19. září. Centrem akce bylo prostranství před Gymnáziem Hladnov. Soutěžící dvojice cyklistů v rámci hry projížděly mnohá atraktivní místa obvodu a plnily nejrůznější úkoly. Před gymnáziem zatím probíhal kulturní program, svoji práci zde prezentovaly nejrůznější organizace sídlící ve Slezské Ostravě. První ročník akce se konal pod záštitou místostarosty Ing. Romana Goryczky.