10. ročník plesu pro seniory – 25. 11. 2016

Za podpory vedení městského obvodu Slezská Ostrava se dne 25. 11. v KD Michálkovicích konal „Jubilejní 10. ročník plesu pro seniory“.

Této již tradiční společenské akce se letos zúčastnilo celkem 180 hostů z řad členů klubů důchodců a seniorů z Domů s pečovatelskou službou ul. Hladnovská 119, O. Muglinov, ul. Heřmanická 19, Slezská Ostrava a Komunitního domu pro seniory, ul. Heřmanická 22, Slezská Ostrava.
Pro zúčastněné byl připraven velmi pestrý a bohatý program.