Komunitní dům seniorů Heřmanická – 30. 5. 2016

Komunitní dům seniorů otevřel městský obvod Slezská Ostrava na ulici Heřmanické. Dům má 17 bytů a od 1. června jej začali využívat senioři starší šedesáti let.

Slavnostního otevření domu se v pondělí 30. května kromě vedení městského obvodu účastnili také hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a náměstek ostravského primátora Zbyněk Pražák. Oba poděkovali Slezské Ostravě za péči, kterou seniorům věnuje. 

V domě jsou dva vchody se dvěma výtahy a také komunitní místnost. Byty jsou bezbariérové. Dům před rekonstrukcí nikdo pět let neobýval a nacházel se ve velmi špatném stavu.

Projekt „Komunitní dům seniorů Heřmanická (B.j. 17 PB – KODUS Ostrava, Slezská Ostrava)“ byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Stavba byla realizována v období od 31. 08. 2015 do 26. 04. 2016.  Provozovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava.