Setkání vedení s občany: ZŠ Bohumínská – 11.3.2019

Vedení městského obvodu Slezská Ostrava pokračuje v sérii setkávání s občany. V pondělí 11. března se v jídelně ZŠ Bohumínská debatovalo zejména o problematice sídliště Kamenec.

Představitelé obvodu seznámili příchozí s plány na revitalizaci sídliště. Kamenec čekají opravy chodníků, stejně jako revitalizace zeleně. Velký důraz je rovněž kladen na bezpečnost. Na sídlišti přibývají kamery, na nebezpečném přechodu přes čtyřproudovou silnici na ulici Bohumínské bude zaveden semafor pro chodce. Diskutovaným problémem je nedostatek parkovacích míst na sídlišti, obyvatele také trápí nedodržování rychlosti nezodpovědnými řidiči na Bohumínské ulici nebo nedostatečné spojení městskou hromadnou dopravou. To by měla částečně vyřešit připravovaná autobusová linka 99.