Slavnostní otevření hasičské zbrojnice

V sobotu 5. října byla slavnostně otevřena nově postavená hasičská zbrojnice v Muglinově. Pásku přestřihl starosta Richard Vereš, primátor města Ostravy Tomáš Macura, ředitel HZS MSK Vladimír Vlček a velitel jednotky dobrovolných hasičů Muglinov Ivo Adámek. Mezi další hosty, kteří se zúčastnili patří náměstek primátora Radim Babinec, místostarostka Slezské Ostravy Ivona Vaňková a místostarostové Roman Goryczka Vladimír Lyčka. Nové hasičské zbrojnici, ale i nově přidělené cisternové automobilové stříkačce, hasičskému praporu a soše sv. Floriána, kterou darovali našim hasičům kolegové z partnerského města Grodziska požehnal ostravský děkan Diecéze ostravsko-opavské Libor Botek.