Odpovědi na žádosti 2021

ČísloDatumObsahMateriál
1. 28.1.2021

Pozemek

č.1
2. 16.2.2021

Bytové družstvo

č.2
3. 24.2.2021

UPaSŘ

č.3
4. 16.2.2021

Kácení dřevin

č.4
5. 16.2.2021

Uzavření manželství

č.5
6. 15.3.2021

Stavební povolení

č.6
7. 23.3.2021

Výlepové plochy

č.7
8. 23.3.2021

Výběr dodavatele

č.8
9. 7.4.2021

Stavební povolení

č.9
10. 19.5.2021

Cena za pronájem

č.10
11. 21.7.2021

Kopie obsahu spisu

č. 11 / č. 11 žádost
12. 21.7.2021

Kopie rozhodnutí

č. 12
13. 6.8.2021

ÚPaSŘ

č. 13
14. 27.8.2021

Kupní smlouva

č. 14
15. 9.9.2021

Odstranění garáže

č. 15
16. 15.9.2021

Provoz kotelny

č. 16
17. 25.10.2021

Stavební povolení

č. 17
18. 25.10.2021

Bytové družstvo

č. 18
19. 25.10.2021

Stavební povolení

č. 19
20. 2.11.2021

Prošetření činnosti na pozemku

č. 20
21. 2.11.2021

Prošetření činnosti na pozemku

č. 21
22. 2.11.2021

Řízení o umístění stavby

č. 22
23. 15.11.2021

Kontrolní prohlídka

č. 23
24. 28.12.2021

Řízení o odstranění stavby

č. 24