Odbor financí, školství, kultury a sportu

Adresa:
Úřad Městského obvodu Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Úřad Městského obvodu Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Telefon:
599410448

Řeší:

Činnost odboru podle organizačního řádu

Postavení a základní úloha odboru
Je odborem úřadu, který zabezpečuje činnosti v samostatné působnosti podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v oblasti poskytování dotací a v přenesené působnosti podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, která je svěřena městskému obvodu. Zabezpečuje činnosti související s rozvojem kultury v rozsahu svěřeném městskému obvodu statutem.

Kontakty

Mgr. Petra Neuwirthová
vedoucí odboru financí, školství, kultury a sportu
Mgr. Jana Siekierová
ekonom, asistent
Ing. Lenka Kačmaříková
ekonom - zástupce vedoucího odboru FŠKaS