Odbor majetkový

Adresa:
Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Náměstí J. Gagarina 4, 710 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Postavení a základní úloha odboru

Je odborem úřadu, který zabezpečuje úkoly vyplývající ze samostatné působnosti a týkající se majetku, jehož správa je svěřena městskému obvodu. Vede evidenci nájemních a obdobných smluv, na jejichž základě věci městský obvod užívá.
Na majetkovém odboru můžete vyřídit své záležitosti, týkající se obecních pozemků a staveb.

Činnost odboru podle organizačního řádu

Kontakty

Ing. Pavel Slabý
vedoucí odboru majetkového
Emilie Herberová
referent agendy majetkové správy
Marta Holková
referent agendy majetkové správy, agendy rozpočtu a financování
Lenka Hořelicová
referent agendy majetkové správy
Bc. Kateřina Krásná
referent agendy majetkové správy
Bc. Ivana Krejčová
vedoucí oddělení evidence majetku
Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí oddělení nakládání s majetkem
Miroslava Růžičková
referent agendy majetkové správy
Jana Špaňhelová
referent agendy majetkové správy
Vlastislava Urbančíková
referent agendy majetkové správy