Oddělení evidence majetku

Kontakty

Bc. Ivana Krejčová
vedoucí oddělení evidence majetku
Emilie Herberová
referent agendy majetkové správy
Marta Holková
referent agendy majetkové správy, agendy rozpočtu a financování
Jana Špaňhelová
referent agendy majetkové správy