Odbor vnitřních věcí

Adresa:
Slezská Ostrava, Těšínská 35
Těšínská 35, 710 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Postavení a základní úloha odboru

Je odborem úřadu pro organizační zajištění činnosti zastupitelstva a rady městského obvodu, koordinuje činnost odborů, výborů, komisí a zvláštních orgánů při kontrole přijatých usnesení. Podílí se na zabezpečování úkolů na úseku odborné přípravy členů zastupitelstva. Zabezpečuje výkon státní správy vyplývající z práva volebního, práva shromažďovacího a ze zákona o místním referendu. Dále zabezpečuje správní činnosti na úseku přestupků, sčítání lidu, domů a bytů, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů. Vytváří organizačně technické a administrativní podmínky pro činnost tajemníka úřadu. Podílí se na zajišťování personálních úkolů v oblasti vzdělávání zaměstnanců a jejich dalšího rozvoje a v oblasti péče o zaměstnance. Zajišťuje vedení personální a platové agendy zaměstnanců města zařazených do úřadu.

Činnost odboru podle organizačního řádu

Czech POINT

Kontakty

JUDr. Pavlína Švubová
vedoucí odboru vnitřních věcí
Dana Borovcová
referent agendy spisové služby
Bc. Martina Božková
referent agendy matriky
Radmila Foltýnková
referent agendy platové a personální
Mgr. Eva Honyszová
referent agendy přestupků
Aneta Kosmáková
referent agendy spisové a skartační služby
Ing. František Otáhal
referent agendy přestupků
Ing. Ilona Peterová
referent agendy spisové služby a správce informačních a komunikačních technologií
Zdenka Slabá
referent agendy spisové služby
Iva Šuláková
referent agendy rozpočtu a financování a pro volené orgány
Mgr. Karin Třaskošová
referent agendy přestupků
Mgr. Filip Urbanec
referent agendy přestupků
Ing. Radmila Vítková
referent agendy platové a personální - zástupce vedoucího odboru VV
Pavlína Volná
referent agendy ohlašovny a matriky