Odbor investic a strategického rozvoje

Adresa:
Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Náměstí J. Gagarina 4, 710 00 Ostrava
Telefon:
599410088

Řeší:

Odbor investic a strategického rozvoje zajišťuje plánování a řízení výstavby na území městského obvodu včetně tvorby podpůrných strategických materiálů. Plní funkci investora na stavbách zařazených a schválených v rozpočtu městského obvodu včetně projekční přípravy a dotačních výzev.

V případě, že je do procesu zapojena veřejnost, koordinuje proces získání a vyhodnocení podnětů včetně předání architektům, projektantům či dalším stranám pracujícím na projektu. Výzvy k participaci na konkrétních projektech jsou zpravidla zveřejňovány na webových stránkách městského obvodu Slezská Ostrava, na sociálních sítích či v Slezskoostravských novinách.


Činnost odboru podle organizačního řádu

Kontakty

Ing. Ondřej Klučka
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje
Ing. Jana Horáková
referent agendy rozpočtu a financování, asistent
Bc. Karolína Kopecká, MSc
referent agendy strategického plánování
Bc. Radek Nitka
referent agendy investiční výstavby a pro zajištění ochrany obyvatel a krizové řízení
Yvona Ossová
referent agendy investiční výstavby
Bc. Petra Pospíšilová
manažer projektů, referent agendy rozpočtu a financování
Eugen Sikora
referent agendy investiční výstavby
Ing. Jana Zacharová
manažer projektů