Odbor dopravy a životního prostředí

Adresa:
Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Náměstí J. Gagarina 4, 710 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Postavení a základní úloha odboru

Je odborem úřadu pro oblast silničního hospodářství, silniční dopravy, nakládání s odpady, veřejné a silniční zeleně, pohřebnictví, veřejně prospěšných služeb, životního prostředí. Na území městského obvodu se podílí na zajišťování údržby veřejné zeleně, válečných hrobů a pietních míst, vydávání rybářských a loveckých lístků, zabezpečení chodu hřbitovů, čistoty a provozuschopnosti místních komunikací, včetně součástí v samostatné i přenesené působnosti. V rámci výkonu státní správy plní funkci silničního správního úřadu pro místní komunikace a účelové komunikace a podílí se na zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Plní funkci správního úřadu pro povolování kácení dřevin mimo zvláště chráněná území a ukládá náhradní výsadbu. Je správce místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Eviduje trvalé označování psů a jejich chovatele.

Činnost odboru podle organizačního řádu

Kontakty

Ing. Ilona Borošová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
Ing. David Bořuta
referent agendy životního prostředí
Ivona Buroňová
referent agendy dopravy a silničního správního úřadu
Iveta Frančíková
referent agendy majetkové správy
Bc. Blanka Kašíková
referent agendy majetkové správy
Ing. Tereza Lichá
referent agendy ochrany přírody
Nataša Lukášová
vedoucí oddělení hřbitovní správy
Alexandra Oborná
referent agendy dokumentace hrobových míst
Ing. Lukáš Sýkora
vedoucí oddělení dopravy - zástupce vedoucího odboru DaŽP
Ivana Škrabálková
referent agendy rozpočtu a financování, administrativy
Ivana Taliková
referent agendy majetkové správy
Ing. Daniel Tvrdý
vedoucí oddělení životního prostředí