Odbor hospodářské správy

Adresa:
Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Náměstí J. Gagarina 4, 710 00 Ostrava
Telefon:
599410099

Řeší:

Hlavní činností odboru hospodářské správy je zajišťování obslužných činností pro úřad městského obvodu. Jedná se zejména o nákupy materiálu a technického vybavení úřadu, nákup služeb a komplexní zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců. Odbor zodpovídá například za činnost recepce úřadu, provoz automobilů, pořizování výpočetní techniky pro práci úředníků, správu sítě mobilních telefonů, úklid budov úřadu a nákup veškerého kancelářského vybavení apod. Zaštiťuje a eviduje movitý majetek Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, pod který spadá rovněž budova Azylového domu Na Liščině 338/2, O-Hrušov, budovy domovů s pečovatelskou službou na ulicích Hladnovská 119 a Heřmanická 19 a Nízkoprahové centrum na ulici Holvekova 204/44 v O-Kunčičkách.

Mimo jiné také pod odbor hospodářské správy spadá materiální zabezpečení pěti jednotek SDH městského obvodu Slezská Ostrava.


Činnost odboru podle organizačního řádu

Kontakty

Bc. Gabriela Lasevičová
vedoucí odboru hospodářské správy
Olga Pačáková
asistent, pracovník vztahů k veřejnosti
Bc. Dana Baladová, DiS.
referent agendy rozpočtu a financování, asistent
Bc. Petra Kwintová
referent agendy účetnictví a majetkové správy
Andrea Matušková
referent správy movitého majetku
Ing. Tereza Nováková
referent agendy rozpočtu a financování