Odbor sociálních věcí

Adresa:
Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Náměstí J. Gagarina 4, 710 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Postavení a základní úloha odboru

Je odborem úřadu, který zabezpečuje působnost na úsecích sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí a sociální služby.

Činnost odboru podle organizačního řádu

Kontakty

Mgr. Zdeněk Matýsek
vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Ivana Adamcová
vedoucí oddělení sociální práce
Mgr. Michaela Bajgarová
sociální pracovník
Bc. Marcela Bajusová, DiS.
sociální pracovník
Bc. Barbara Del Favero
sociální pracovník
Gabriela Haburová
referent agendy rozpočtu a financování, asistent
Iveta Hodinová
kurátor pro mládež
Lucie Hrbáčková, DiS.
sociální pracovník
Veronika Janotová, DiS.
sociální pracovník
Bc. Lenka Jonášová
sociální pracovník
Ladislav Koky
rómský asistent
Mgr. Darina Kolková, DiS.
vedoucí oddělení sociálních služeb
Bc. Klára Kozelská, DiS.
sociální pracovník
Mgr. Kateřina Krenželoková
sociální pracovník
Kamila Kubináková
referent pro administrativu sociálněprávní ochrany dětí
Mgr. Lucie Lisníková
sociální pracovník
Dana Nogová
sociální pracovník
Iveta Papíková, DiS.
kurátor pro mládež
Mgr. Václav Pěkník
vedoucí oddělení sociálněprávní ochrany dětí
Mgr. Kateřina Pokludová
metodik kvality sociálních služeb
Hana Ratajová, DiS.
sociální pracovník
Bc. Ivana Řehová
sociální pracovník
Andrea Stiborová, DiS.
kurátor pro mládež
Bc. Markéta Šťukavcová
sociální pracovník
Mgr. Kateřina Tvardková
sociální pracovník
Mgr. Petra Urbancová
sociální pracovník
Bc. Jana Urbanová
sociální pracovník
Mgr. Martina Vondráková
sociální pracovník
Ing. Daniela Zahrádková
referent agendy rozpočtu a financování, sociální pracovník