Odbor technické správy

Adresa:
Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Náměstí J. Gagarina 4, 710 00 Ostrava
Telefon:
599410038

Řeší:

Postavení a základní úloha odboru
Je odborem úřadu pro záležitosti týkající se správy domovního a bytového fondu, správy nebytových prostor a zabezpečování problematiky tepelného hospodářství. Je garantem realizace bytové politiky v městském obvodu.

Činnost odboru podle organizačního řádu

Kontakty

Ing. Miroslav Bilanič
vedoucí odboru technické správy
Ing. Tomáš Dušek
referent správy budov
Ing. Pavel Grochal
bytový technik
Karin Hrušková
referent agendy rozpočtu a financování
Petr Jurčeka
bytový technik
Darina Mladenovová
bytový technik