Opravy a údržba bytového fondu SMO, svěřeného do správy městskému obvodu Slezská Ostrava

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Opravy a údržba bytového fondu SMO, svěřeného do správy městskému obvodu Slezská Ostrava

 2. Základní informace k životní situaci

  Opravy a údržbu bytového fondu Statutárního města Ostravy, svěřeného do správy Městskému obvodu Slezská ostrava,  zajišťuje odbor technické správy budov  v souladu s platnými právními předpisy a dle finančních prostředků určených pro příslušný kalendářní rok.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Veškeré informace budou poskytnuty  na odboru technické správy budov v kanc. č. 212 nebo 213, ÚMOb Slezská Ostrava, 1. patro, nám. J.Gagarina 4-6, Slezská Ostrava.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbor  technické  správy budov Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
  710 15 Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina 4-6, 1. patro

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00

  Darina Mladenovová
  bytový technik
  599410037 211 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Veškeré informace budou poskytnuty  na odboru technické správy budov v kanc. č. 212 nebo 213, ÚMOb Slezská Ostrava, 1. patro, nám. J.Gagarina 4-6, Slezská Ostrava.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o udělení souhlasu s umístěním technického zařízení

  Formulář je také k dispozici  v kanc. č. 212  nebo 213,  ÚMOb Slezská Ostrava, 1. patro, nám. J.Gagarina 4-6, Slezská Ostrava.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Veškeré informace budou poskytnuty  na odboru technické správy budov  v kanc. č. 212 nebo 213, ÚMOb Slezská Ostrava, 1. patro, nám. J.Gagarina 4-6, Slezská Ostrava.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 40/1964 Sb.,  občanský zákoník
  • Nařízení vlády č. 258/1995 Sb.
  • Zákon č. 183/2006 Sb.,  stavební zákon
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  05.01.2012

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno