Odbor kancelář starosty

Adresa:
Slezskoostravská radnice, Těšínská 138/35
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Telefon:
+420599410004

Řeší:

Činnost odboru podle organizačního řádu

Odbor kancelář starosty zajišťuje plnění úkolů souvisejících s výkonem funkce starosty, organizuje veškerou propagační a prezentační činnost Městského obvodu Slezská Ostrava, a to jak v rámci městského obvodu, republiky, tak i v oblasti vnějších vztahů a zahraničních styků.

Součástí odboru kancelář starosty Městského obvodu Slezská Ostrava je rovněž úsek pro volené orgány městského obvodu, který zajišťuje řádný průběh schůzí Rady městského obvodu a zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava.

Podílí se na protokolárním přijetí významných návštěv. Součástí prezentace Městského obvodu Slezská Ostrava je vydávání periodik, jako jsou Slezskoostravské noviny i příležitostných tisků a publikací. Odbor aktuálně podává informace také prostřednictvím internetových stránek městského obvodu a sociálních sítí. Součástí náplně práce je i činnost tiskového mluvčího.

Kontakty

Bc. Denis Velčovský, MBA
vedoucí odboru kanceláře starosty
Andrea Blahutová
asistent starosty a 1. místostarosty