Radnice

Zápisy o určení otcovství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zápisy o určení otcovství

 2. Základní informace k životní situaci

  Zápis o určení otcovství lze provést souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo soudem.

  Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství musí být učiněno vždy před soudem.

  Souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato, popř. k dítěti již narozenému.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  rodiče dítěte

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Rodiče dítěte (narozeného či nenarozeného) se dostaví na matriku a předloží potřebné doklady

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Zápis o určení otcovství lze sepsat u kteréhokoli matričního úřadu.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Matrika, odbor vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
  Těšínská 138/35, přízemí dv. č. 4
  716 00  Ostrava-Slezská Ostrava

  Úřední hodiny:

  pondělí a středa8:00–11:30     12:30–17:00
  čtvrtek 
  8:00–11:30     12:30–14:30
  Bc. Martina Božková
  referent agendy matriky
  599410079 4 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  rodné listy, občanské průkazy, rozvedená žena rozsudek o rozvodu manželství, těhotesnký průkaz

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za provedení zápisu o určení otcovství se nevybírá žádný správní poplatek.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Na matrice ÚMOb Slezská Ostrava na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Par. 52 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  27.10.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno