Radnice

Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči MOb

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči MOb

 2. Základní informace k životní situaci

  Potvrzení se vydává na základě žádosti nebo jiného návrhu fyzické nebo právnické osobě, v jehož zájmu nebo věci má být úkon proveden.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická nebo právnická osoba, v jejíž zájmu nebo věci má být úkon proveden.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Fyzická nebo právnická osoba, v jejíž zájmu nebo věci má být úkon proveden, musí podat žádost nebo jiný návrh na vydání potvrzení o bezdlužnosti. Při podání žádosti je žadatel povinen zaplatit správní poplatek za provedení úkonu, tj. vydání potvrzení o bezdlužnosti.

  Zaplacení správního poplatku může žadatel provést tak, že částku složí přímo v pokladně v budově ÚMOb Slezská Ostrava, Nám. J. Gagarina 5, Slezská Ostrava, částku správního poplatku převede ze svého peněžního účtu na účet Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava nebo poštovní poukázkou.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat písemnou žádost nebo se kontaktovat s pracovnicí odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 5, Slezská Ostrava, odbor financí a rozpočtu.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městské obvodu Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 5, Slezská Ostrava
  odbor financí a rozpočtu,
  kancelář číslo 408 /třetí patro budovy/,
  pondělí, středa od 8,00 hod do 17,00 hod,


  referent agendy pohledávek
  599410064 408 / Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4

  referent agendy pohledávek
  599410064 408 / Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz a finanční hotovost pro zaplacení správního poplatku, v případě, že potvrzení si žadatel vyžaduje vydat na počkání.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za vydání potvrzení o bezdlužnosti činí 100,00 Kč. Lze jej uhradit v pokladně Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava nebo převodem z účtu na účet, poštovní poukázkou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Potvrzení se vydá ihned po zaplacení správního poplatku. V případě nezaplacení tohoto správního poplatku se řízení o vydání potvrzení o bezdlužnosti zastaví.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Pouze pro informativní sdělení, dle e-mailů zaměstnanců odboru financí a rozpočtu.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon číslo 643/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem číslo 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Řízení bude zastaveno.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  08.02.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno