Radnice

Žádost o vyslání okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vyslání okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou

 2. Základní informace k životní situaci

  Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • volič zapsaný v seznamu voličů pro volby,
  • voličem je každý občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  O přenosnou volební schránku může volič požádat:

  • na Úřadě městského obvodu Slezská Ostrava, odboru vnitřních věcí na pracovišti slezskoostravské radnice, Těšínská 138/35, 1. patro, dveře č. 2 osobně,
  • nebo telefonicky na čísle 599 410 089 a 599 410 419, případně na telefonních číslech okrskových volebních komisí, která jsou uvedena na úřední desce úřadu, elektronicky může odeslat žádost na e-mailovou adresu volby@slezska.cz.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  odbor vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
  Těšínská 138/35
  710 16  Ostrava - Slezská Ostrava

  Úřední hodiny:

  pondělí až pátek

  8:00 – 12:00

  Marie Holinková

  referent agendy voleb

  Vlasta Klabačková
  referent agendy voleb

  tel. 599 410 419

  kancelář č. 2 ve slezskoostravské radnici, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava

  Bc. Lenka Kuzníková

  referentka agendy rozpočtu a

  financování pro volené orgány
  tel. 599 410 089

  kancelář č. 2 ve slezskoostravské radnici, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava

  Telefonicky na okrskovou volební komisi, telefonní čísla budou zveřejněna na úřední desce úřadu

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis „Žádost o vyslání okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou“

  lze získat na odboru vnitřních věcí ÚMOb Slezská Ostrava.

  Pro podání lze využít formuláře, zveřejněné na Portálu elektronických formulářů eMIA. Formuláře lze stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu. Více informací získáte po kliknutí na odkaz k požadovanému formuláři.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou žádné

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, návštěva s přenosnou volební schránkou bude provedena dle dohodnutého termínu, místa a času v době konání voleb.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Volič by měl vyčkat v dohodnutém místě a čase na 2 členy okrskové komise, kteří jej navštíví s přenosnou volební schránkou

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Formuláře lze stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu. V době konání voleb je nutno odeslat na adresu nebo   ktraskosova@slezska.cz . Více informací získáte po kliknutí na odkaz k požadovanému formuláři.

  • „Žádost o vyslání okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou“
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Volby do Evropského parlamentu

   • Postupuje se podle § 36 odst. 8 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v platném znění

  Volby do zastupitelstev obcí 

   • Postupuje se podle § 33 odst. 7 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  20.09.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno