Radnice

Životní situace

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Čtvrtek 10.01.2019 07:52
Petice a stížnosti Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 12.12.2011 15:40
Shromažďování občanů Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Čtvrtek 02.02.2012 11:05
Czech POINT – kontaktní místo veřejné správy Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Úterý 21.02.2012 14:15
Ohlášení změny místa trvalého pobytu Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Středa 29.02.2012 16:47
Ohlášení adresy pro doručování písemností Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Středa 29.02.2012 16:46
Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Středa 29.02.2012 16:46
Zprostředkování kontaktu Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Středa 29.02.2012 16:45
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Středa 29.02.2012 16:42
Uzavírání manželství (slezskoostravská radnice, slezskoostravský hrad) Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 12.03.2012 12:47
Vydávání matričních dokladů včetně druhopisů (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy) Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 12.03.2012 12:47
Změna jména a příjmení, zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 12.03.2012 12:43
Prohlášení o volbě druhého jména Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 12.03.2012 12:42
Zápisy: narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině – zvláštní matrika v Brně Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 12.03.2012 12:42
Zápisy o určení otcovství Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 12.03.2012 12:40
Občanské průkazy Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Úterý 03.08.2021 13:31
Informace vedené v registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Úterý 31.10.2017 09:27
Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči MOb Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Středa 14.08.2013 15:23
Žádost o vyslání okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 09.09.2013 12:06
Žádost o vydání voličského průkazu Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 09.09.2013 16:36
Žádost o vydání voličského průkazu - Senát PČR Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 25.04.2022 14:13
VIDIMACE (OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU NEBO KOPIE S LISTINOU) A LEGALIZACE (OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU) Autor: Dlouhý Radek — Poslední změna: Pondělí 27.04.2020 14:20