Radnice

Prohlášení o volbě druhého jména

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Prohlášení o volbě druhého jména

 2. Základní informace k životní situaci

  Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem v místě trvalého pobytu prohlašovatele nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno, prohlásit, že bude užívat dvě jména.

  Toto prohlášení není časově omezeno a nepodléhá správnímu poplatku.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká.

  Za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

  Je-li v matriční knize zapsáno více jmen (u fyzických osob narozených do 31. 12. 1949), lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen.

  Zvolené druhé jméno nesmí být stejné.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte písemné prohlášení o volbě druhého jména na příslušný úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Prohlášení o volbě druhého jména lze podat na matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu prohlašovatele nebo na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Matrika, odbor vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
  Těšínská 138/35, přízemí dv. č. 4
  716 00  Ostrava-Slezská Ostrava

  Úřední hodiny:

  pondělí a středa8:00–11:30     12:30–17:00
  čtvrtek
  8:00–11:30     12:30–14:30
  Bc. Martina Božková
  referent agendy matriky
  599410079 4 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na matričním úřadu je třeba předložit písemné prohlášení o volbě druhého jména, které obsahuje:

  Písemné prohlášení o zvolení jména, které obsahuje:

  • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
  • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
  • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce,
  • jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
  • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,
  • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.

  K prohlášení se připojí

  • rodný list fyzické osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
  • popř. oddací list, resp. doklad o registrovaném partnerství, je-li fyzická osoba v manželství, resp. v partnerství
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny; je stanoven pouze obsah prohlášení o volbě druhého jména.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá prohlašovateli do 30 dnů (od obdržení prohlášení s podklady) nový rodný list.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Požádejte o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu atd., v němž budou uvedena obě jména.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě zamítnutí prohlášení o volbě druhého jména je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  12.03.2012

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno